top of page

מדריך לבדיקת ערכי ec וערכי pH

*חשוב מאוד להבין שאיכות המים משתנה מעיר לעיר מבחינת ערכי ec ו pH ועל כן לא ניתן לתת הנחייה כללית מבלי לבצע בדיקות פשוטות באמצעים טכנולוגים פשוטים וזולים . 

בדיקת EC ולמה זה חשוב?

כדי להבין את הנושא, צריך קודם כל להבין את תהליך הצמיחה של הצמח שלנו.

ראשית שתלנו צמח, ותוך מספר ימים או שעות הוא מתחיל לפתח שורשים . השורשים הראשוניים, מתחילים לינוק מתמיסת הגידול את כל החומרים הנחוצים להתפתחותו המיטבית של הצמח. לשם כך עלינו לוודא שהתמיסה שלנו מכילה דשן או "אוכל" בעבור הצמח שלנו.

דשנים ניתנים בדרך כלל דרך הקרקע בחקלאות מסורתית - לקליטה דרך שורשי הצמחים. חלק מהדשנים הם חומרים אורגניים ואחרים הם אנאורגניים. הדשן יכול להיות מורכב מחומרים המצויים בטבע (כבולמינרלים טבעיים), חומרים המיוצרים באופן מלאכותי בתהליך טבעי (קומפוסט) או חומרים המיוצרים בתהליך תעשייתי. דשנים זורעים בשביל לעזור לצמח לגדול ולהתפתח.

עכשיו ניתן לשאול, מהו EC?

מוליכות חשמלית המתורגמת באמצעי האלקטרוני למליחות (כמות המומסים במים) או במילים פשוטות למדד כמות הדשן בתמיסה.

בהידרופוניקה אנחנו משתמשים בדשן נוזלי המכיל N-P-K ,(חנקן, זרחן ואשלגן) ומיקרו אלמנטים נוספים (לדוגמה ברזל , מולבידיניום, אבץ, מגנזיום ואחרים). 

היחידה בה נמדדת מוליכות חשמלית נקראת מיקרוסימנס (µS).

חשוב להבין שמד המוליכות אינו מעיד על הרכב התמיסה ואיכותה שכן אין ביכולת המד לאמוד את ההרכב הכימי המדויק של התמיסה באחוזים. המד נותן מדידה כללית (מדידה כמותית ולא איכותית) לכלל המומסים מבלי לקבוע ריכוזם בתמיסה.

 

 

צמחים עליים (חסה, פטרוזיליה, בזיליקום וכד') מומלץ לגדל במליחות חשמלית 1,300 (µS). ערך זה יש להוסיף לערך שנדגם בשלב 5 במדריך המסביר על אופן המדידה. 

צמחים פירותיים (מלפפון, עגבניה, חציל וכד') מומלץ לגדל במליחות חשמלית 2,000 (µS). ערך זה יש להוסיף לערך שנדגם בשלב 5 במדריך המסביר על אופן המדידה.  

 

בדיקת pH, זה חשוב??

נתחיל מהסוף- pH מתאים זה סופר חשוב!!

מהו pH? מדד pH הינו סולם המבטא את ריכוז יוני המימן בתמיסה. (הוא מבטא שינויים של פי 10 בריכוז יוני המימן).

ככל שמספרו נמוך יותר כך הנוזל חומצי יותר. הערכים הנמדדים נמצאים בטווח של 1-14.      

1-7 חומצי, 7 ניטרלי, 7-14 בסיסי.

רמת החומציות בתמיסה משפיעה על יכולת קליטת חומרי ההזנה בשורשי הצמח וערכים בלתי מתאימים יגרמו לחוסרים בצמח ועקב כך אף לפגיעה ביכולות הפיזיולוגיות של הצמח (חומצות נוצרות בצורה רציפה בתאים כתוצאה מהפעילות המטבולית).

הערכים המתאימים לרוב הצמחים  יהיו ערכים בין  pH 5.7- 6.3. ככול שהערכים יהיו קבועים יותר יכולת ספיגת הדשן על ידי הצמחים תהייה טובה יותר (לתנודות ב-pH התוך תאי והחוץ תאי השפעות משמעותיות בתפקוד התאים).

רוצים טיפ של אלופים!  תמיד להתחיל בהוספת הדשן ורק לאחר מכן חומצה.

bottom of page