top of page
Untitled-1.jpg

Heading 1

תחזוקה נכונה של המערכת שברשותכם תאפשר לכם להגיע למימוש הפוטנציאל הגנטי ​הטמון בצמחים שלכם. המטרה שלנו לתחזק את המערכת וסביבתה בצורה שתאפשר למרכיבי המערכת אורך חיים ממושך וכמובן להפיק את מירב התוצאות מצמחי הנוי, התבלין והירק שלנו.

תחזוקה ותפעול – גדולתן של מערכות הידרופוניות היא יכולתן לפעול ולתגמל אותנו באופן אוטומטי בזכות התנאים האופטימליים המסופקים לצמחים במערכת. אולם, יש לבצע בקרה ולמנוע כשלים וסתימות במשאבות וחלקי המערכת השונים. כמו כן, על המגדל לוודא שהסביבה הכימית, כגון רמת החומציות והמוליכות החשמלית, יתאמו את צורכי הצמחים. על כן, המגדל אינו נעדר לחלוטין ונדרש לתפעול בסיסי ובקרה על הגדילה.

Hydrobid.jpg

 

  • הדרכה ותפעול ראשוני למערכות הידרופוניות- לקוחות רבים מעוניינים בתמיכה טכנית והולכתם יד ביד עד לשלב בו הם מרגישים בנוח לבצע את התפעול באופן עצמאי. הידרוביד תלווה אתכם עד לאזור הנוחות המיוחל.

  • תפעול שוטף בבית הלקוח בהתאם לגודל המערכת וצרכי הלקוח. ישנם לקוחות שאינם מעוניינים לתפעל את המערכת כלל ורצונם לקבל תמיכה הדוקה שתאפשר להם רק לקצור את הפירות. הידרוביד תספק לכם שירות זה ותאפשר לכם לגידול הידרופוני מבלי להבין בזה כלל אם זהו רצונכם.

Hydrobid-31.jpg
  • תפעול רבעוני - ניקיון ושטיפת חלקי המערכת באופן תקופתי ושוטף למניעת הצטברות של חומר אורגני ושאריות גידול.  

  • הדרכה בהגנת הצומח - זיהוי מזיקים והדרכה על שימוש בחומרי הדברה טבעיים ואורגניים. 

  • בדיקת  איכות המים - ערכי ec  וערכי pH - הידרוביד תספק לכם את הידע והמכשור הנחוץ לבדיקות הפשוטות של הערכים הכימיים הנחוצים בתמיסת הגידול שלכם.

  • הדרכה - פרויקטים חברתיים וסביבתיים. הידרוביד תשמח לתת כתף להתארגנויות חברתיות כדוגמת מערכים חינוכיים או גינות קהילתיות.

  • מפגשי הדרכה וסדנאות, עקרונות הידרופוניקה ובניית ערכה 'עשה זאת בעצמך'. 

הדרכה3.jpg
bottom of page