top of page

מעוניינים להקים גינה הידרופונית בעצמכם? 

Untitled5.jpg

10 טיפים לבניית מערכת הידרופונית NFT ו-DWC 'עשה זאת בעצמך':  

 

  1. בדוק את איכות המים המסופקים למערכת הגידול.

  2. מומלץ להשתמש במיכל גידול גדול ככול האפשר, על מנת לאפשר לבית השורשים לגדול ככול הנדרש מבלי לגרום לסתימת מיכל הגידול.

  3. מומלץ להשתמש במיכל גידול בצבע לבן היות וצבע כהה קולט חום בימי הקיץ, גורם שעלול לפגוע בצמיחה בריאה של הצמח. 

  4. יש לבנות את מיכל הגידול בשיפוע קבוע של כ-2%.

  5. על אורך מיכל הגידול לא לעלות על 20 מטרים בהזנה אחת, מאחר ואיכות הדשן המוזרמת לאורך מיכל הגידול תלך ותפחת בשל צריכת הצמחים בראשית מיכל הגידול.

  6. מיכל הגידול, מיכל האגירה והמשאבה צריכים להיות עשויים מחומרים אינרטיים ובלתי רעילים ויש לוודא שאינם מגיבים באופן רעיל או קורסיבי עם תמיסת הגידול.

  7. מומלץ שמיכל האגירה יכיל כמות גדולה של מים ודשן ככל הניתן, על מנת לשמור על ערכי PH ו-EC לאורך זמן הגידול. 

  8. מומלץ להשתמש במשאבת מים שמסוגלת לספק לפחות כ-1 ליטר בדקה לכול תעלת גידול.

  9. מומלץ לחבר מצוף שמספק מים למיכל האגירה במידה וכמות המים יורדת מתחת לסף מינימום, על מנת לוודא שהמשאבה לא תישרף והצמחים יקבלו אספקת מים קבועה (גם אם אינה בעלת מאפיינים אידיאליים).

  10. יש לוודא כי נקודת החשמל זמינה ואטומה מפני פגעי מזג האוויר.

bottom of page